Styret og kontaktpersoner i 2020

Songvaar Fyrs Venner

etablert november 2004

org nr: 987 996 919

kto nr: 3090 12 73460 - Driftskonto Søgne og Greipstad Sparebank

VIPPS innbetalinger nr 188811

Daleheia 15 A, 4640 Søgne

 

Kontakt

Geir Smebøle
Daglig leder
Tlf: 913 50 056
E-postadresse: post@songvaarfyr.com


Styret og andre i Songvaar Fyrs Venner

Styreleder (sitter 1 år om gangen)

Frank Larsen
e-post: ber-la2@online.no

tlf: 901 14 549
Styremedlem 

Per Belland

e-post:  solveig-eikild@hotmail.com

tlf: 480 33 706

Ansvar: driftssjef

 

Styremedlem

Linda Nordbø Rugland


e-post: lruglan@online.no

tlf: 909 34 961

Ansvar: presseansvarlig

 

Styremedlem

Rolf Brandtenborg

e-post: robrandt@online.no

tlf: 957 22 806
 
Anvar: bookingansvarlig

 

Styremedlem

Geir Smebøle

e-post: gegilhel@online.no

tlf: 913 50 056

Ansvar: økonomi

            medlemmsregister

            båtansvarlig

            daglig lederVaramedlem

Solveig Eikild

e-post: solveig-eikild@hotmail.com

tlf: 915 98 061
 

Varamedlem

Terje Olsen

 e-post: tols8@online.no

tlf: 951 11 149

 Styremedlem

Ole Johan Sverdrup

e-post: ole.johan.sverdrup@online.no

tlf: 938 41 144
 

 

Valgkomitè:

Ole Johan Sverdrup


e-post: olejohansverdrup@me.com

tlf: 928 41 144


Valgkomitè:

 

Utstilling fyrstasjonens historie

Mia Berge

e-post: mia.berge@sgsparebank.no

tlf: 917 42 450

Interiørkomitè

Berit Larsen

e-post: ber-la2@online.no

tlf: 482 40 815

Mia Berge

e-post: mia.berge@sgsparebank.no

tlf: 917 42 450

 

 

 

Daglig leder Songvaar Fyrs Venner,  registrert Brønnøysund-registeret:

Geir Smebøle

epost: gegilhel@online.no

tlf: 913 50 056