tur til Songvår fyr for å sjekke forholdene og varme opp husene