Årets panting av tomgods fra gjester og dugnader på fyret