Fått midler fra skillingsbanken til nye motor på båten