Oppussing i kjeller i Funkisfyret for å klargjøre til utstilling om skipsvrak