220120 SFV Aktivitetskalender 2022

220222 Forslag til årskontingent for 2023

220222 Forslag til årskontingent for 2023

Styret forslag til årskontingent for 2023

220220 Årsmelding 2021 til utdeling

Styret årsmelding for 2021

220215 Vedlikeholdsplan 2022 til utdeling

Vedlikeholdsplan for 2022

220206 Innkalling til årsmøtet i Songvaar Fyrs Venner

Innkalling til årsmøtet 2022

220127 Valgkomite forslag 2022

Valgkomite forslag

220210 Budsjett Songvaar Fyrs Venner 2022 til utdeling

Budsjett 2022

220207 Utkast til resultatregnskap_01.01.2021-31.12.2021 (2)

Regnskap 2021 til utdeling

220301 Saksliste til ÅRSMØTE 2022 Songvaar Fyrs Venner

Saksliste til årsmøtet 2022