Fotoalbum 2021

Et utvalg av bilder fra Songvår fyr tatt i løpet av 2021 arbeid som er utført på land og Songvår fyr