SFV Aktivitetskalender 2021

Planlagte aktiviteter kan bli endret både pga værforhold, tilgjengelige resurser og covid-19 situasjonen.

Budsjett Songvaar Fyrs Venner 2021 forslag til årsmøtet (3)

Forslag til budsjett for 2021.

SFV Resultatrennskap_01.01.2020-31.12.2020 (3)

Regnskap for 2020. Regnskapet er sendt revisor.

201014 Vedlikeholdsprogram 2021

Vedlikeholdsprogram levert Kystverket.

210131 Valgkomite forslag 2021

Vi har ikke hatt valgkomite siste året. De som står på valgt har sagt ja til å ta gjenvalg.
Vi er hele tiden på jakt etter yngre krefter til styret.

210319 Saksliste til ÅRSMØTE 2021 Songvaar Fyrs Venner

Saksliste til årsmøtet 2021.

2110319 Innkalling til årsmøtet i Songvaar Fyrs Venner

Innkalling til årsmøte sendt på e post til alle betalende medlemmer 22/3-2021. I post til de som ikke har e postadresse.

210201 Årsmelding 2020 til årsmøtet

Forslag til Årsmelding til årsmøtet 15/4-2021