Funkisfyret tilbake i opprinnelig stand med vinduer foran