Årsmøte 23 februar 2018 Søgne Gamle Prestegård kl 18

Dagsorden:  
1. Åpning og valg av ordstyrer, referent samt 2 representanter for å undertegne årsmøteprotokoll.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding
4. Kontingent for 2018
5. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 
6. Innkomne saker
7. Vedlikeholdsplan for 2018 
8. Aktivitetsplan for 2018
9. Valg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

180122 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 Songvaar Fyrs Venner

180122 SFV Aktivitetskalender 2018

hva skjer på fyret og når er dugnadene i 2018 velkommen skal dere være til å bidra til at Songvår fyr ivaretaes.