Dagsorden:  
1. Åpning og valg av ordstyrer, referent samt 2 representanter for å undertegne årsmøteprotokoll.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding
4. Kontingent for 2017
5. Regnskap for 2016 og budsjett for 2017
6. Innkomne saker
7. Vedlikeholdsplan for 2017
8. Aktivitetsplan for 2017
9. Valg

 

Styret for 2017:

Navn

Funksjon

Velges for

Frank Larsen

Leder

2017 og 2018 (2 år)

Geir Smebøle

Kasserer

2017 og 2018 (2år)

Linda Nordbø Rugland

Sekretær

Ikke på valg

Per Belland

Styremedlem

Ikke på valg

Rolf Brantenborg

Styremedlem

2017 og 2018 (2 år)

Ole Borø

Varamedlem

Ikke på valg

Terje Olen

Varamedlem

2017 og 2018 (2 år)

 

 

 

Valgkomite 2018

 

 

Steinar Monsen

 

 

Ole Johan Sverdrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

170219 ÅRSMELDING 2016 for utsendelse til medlemmene

ÅRSMELDING FOR 2016

170127 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Songvaar Fyrs Venner

Saksliste

Årsmøteprotokoll undertegnt SFV 2017

Protokoll fra Årsmøtet 24/2-2017