Foto fra fyret 2020

Her legges inn foto etterhvert som ukene går. Her får du se hva som skjer på fyret av dugnader og arbeid og hva som blir gjort.