Foto fra fyret januar til mai 2020

Her legges inn foto etterhvert som ukene går. Her får du se hva som skjer på fyret av dugnader og arbeid og hva som blir gjort både på fyret og på land