160202 ÅRSMELDING 2015

Les vår årsmelding her

 

 

Innkalling Årsmøte 2016

Songvaar Fyrs Venner

Tid: torsdag 3.03.2016 Kl.1900

Sted: Søgne og Greipstad Sparebank, Søgne – Forstanderskapssalen

Dagsorden:

1. Åpning og valg av ordstyrer, referent samt 2 representanter for å undertegne årsmøteprotokoll.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Årsmelding

4. Kontingent for 2017

5. Regnskap for 2015 og budsjett for 2016

6. Innkomne saker

7. Vedlikeholdsplan for 2016

8. Aktivitetsplan for 2016

9. Valg

Alle betalende medlemmer har møte- og stemmerett. Dette gjelder også familiemedlemmer(ett husstandsmedlem ekstra pr medlem). Det vil bli servert kaffe og kaker under møtet.

Eventuelle saker leveres skriftlig til leder innen 25/2-2016.

Innkalling i 2016 annonsert i Budstikka og er gått via digitale medier (sms/mail/webside og FB). Medlemmer som ikke har e-post har fått info i vanlig brevpost.

Hilsen

Songvaar Fyrs Venner

Frank Larsen

Styreleder

E-mail: ber-la2@online.no

___________________________________________________________________________ __

21. feb, 2016

Årsmelding legges ut 22/2-2016

160208 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Songvaar Fyrs Venner

Årsmøtet i Songvaar Fyrs Venner avholdes torsdag 3. mars 2016 kl 1900 i Søgne og Greipstad Sparebank på Tangvall i Søgne. Det blir servert kaffe og kaker. Valgkomiteen har gjort en god jobb.

21. feb, 2016