Bilder fra arbeid og sosialt samvær 2016 på Songvår fyr.